Styrets mål og regler

Styret har som mål å gi medlemmene ett variert tilbud.

Vi oppfordrer medlemmene til å sende oss forslag. Alle forslag blir behandlet på styremøte. Forslag vurderes fortløpende og vi legger planer for gjennomførelse. Ikke alle ønsker kan gjennomføres. Noen forslag kan det gå flere år før det kan gjennomføres. Dette fordi vi er en stor klubb og vi må sikre at alle som blir påmeldt kan få plass på turene.

Pga skattereglene kan vi ikke ha turer med varighet mer enn to overnattinger (gjelder også innlands).

De som blir subsidiert av klubben er:

  • Klubbens medlemmer
  • Ansatte sin partner/ektefelle
  • Barn under 18 år som bor hjemme.