Styremedlemene

Takker for den tiden vi har hatt i lag og de gode minnene. Vi er blitt kjent med mange kollegaer vi normalt ikke ville truffet på. Synd det skulle bli slik. Vi har fulgt og respektert de retningslinjene Statoil/Equinor har hatt, slik som max 2 overnattinger, for ikke å ødelegge for oss selv, men allikevel setter Equinor så strenge retningslinjer at grunnlaget for å fortsette ikke er tilstede. Det var synd det skulle ende på denne måten. Hele styret i Haugaland Neptun klubb ønsker å takke medlemmene for en fin tid, med mange kjekke arrangementer som har skapt nye relasjoner og masse gode minner for små og store 😊

Er det noen medlemmer som vil drive klubben videre med  de nye retningslinjene, så send en mail til valgstyret på epost: lksa@equinor.com.

Med vennlig hilsen

Styreleder:Nils Arve Sevland

Nestleder: Vidar Nordahl

Kasserer: Arvid Alvsvåg

Styremedlem: Trygve Norman Michelsen

Styremedlem: Merethe Tangjerd

Web ansvarlig: Kent Andre Folkvord