Pensjonister

Senior klubben

Tildelte velferdsmidler til Neptun klubbene skal komme medlemmene som i dag er ansatt på sokkelen til gode.

Disse midlene skal ikke brukes til tidligere ansatte på sokkelen . Pensjonistene som ønsker kan melde seg inn i en senior klubben. Bedriften har tidligere besluttet at tidligere ansatte pensjonister skal bli i varetatt på en god måte med at de kan være medlem i en senior klubb.

Senior klubbene må ha eget styre og regnskap. Dersom dette føres av kasserer i Neptun må klubben ha to forskjellige regnskap som skal revideres av egen revisor oppnevnt av Neptun klubb og senior klubb

Pensjonister er tidligpensjonister, de som har tatt pakke før 67 år uføretrygdede og alderspensjonister. Det betyr at de som har valgt å ta pakke når de er 58 år blir regnet som pensjonister og kan ikke være medlem av en Neptunklubb.

De av dere som fortsatt ønsker å være med i Haugaland Neptun klubb må betale inn medlemskontingent på kr 100,-. Denne kontingenten gjelder for 2015.
Vi må sende inn oversikt til Equinor med navn på våre pensjonister for å få tilskudd for dere. Dette tilskuddet får vi utenom tilskuddet som blir utbetalt for våre andre medlemmer som er i arbeid offshore.


Equinor har bestemt at for å være medlem så må våre pensjonister betale en års kontingent på kr 100,-. Tilskuddet vi får fra selskapet for pensjonistene er lavere enn det vi får for de andre.
De som ikke betaller inn vil bli slettet fra våre navneregistre og blir strøket som medlemmer.


Håper og ønsker at alle blir med videre.
Husk å oppgi navn når dere betaler slik at dere blir registrert. Kontonr: 8530 05 15911.