Info

Alle påmeldinger er bindende.

Alle arrangementer i regi av Neptun Haugaland er bindende.

Bytte klubb til Neptun Haugaland:

Vil du bytte Neptunklubb til Haugaland så tar du og sender mail til Vidar
så fikser han dette for deg.

Velferdstiltak og skatteplikt

Enkeltstående tilstelninger kombinert med korte opphold på hotell, kan ansees som velferdstiltak. En må her avgrense mot tiltak som må ansees som dekning av ferie, siden det ikke ansees som et velferdstiltak.

En viktig presisering er at skattereglene omfatter alle turer (også innenlands) med mer enn to overnattinger.Antall arrangement med overnattinger avgrenses også til maks 2 arrangement pr medlem pr kalenderår.

I forhold til en rettslig vurdering av hva som ligger innenfor og utenfor begrepet «rimelige velferdstiltak», er det ikke mulig å få klare svar mht hva som aksepteres og hva som ikke aksepteres av skattemyndighetene for arrangementer på reise (hvor reisen er bekostet av den enkelte).

Selskapet ønsker imidlertid av prinsipielle grunner å følge en praksis som med klar margin er innenfor det som vil aksepteres.  Konklusjonen er derfor at det ikke er anledning til å sponse tiltak/ arrangementer under feriereiser under henvisning til «rimelige velferdstiltak».