Neptun Haugaland er pålagte å stoppe alle aktiviteter inntil videre. Dette medfører styre har besluttet å avlyse, konserter, forestillinger i Festiviteten, jul i kongeparken, julebord osv.

Vi kommer sterkt tilbake når retningslinjene endrer seg.


I Neptunklubben Haugaland arrangerer vi variert tilbud til alle medlemmene. Med årlige turer utenlands og innenlands