Ingen turer for øyeblikket.


PÅMELDINGFRIST:

00.00.00I Neptunklubben Haugaland arrangerer vi variert tilbud til alle medlemmene. Med årlige turer utenlands og innenlands