Hvorfor bli med tur?

Hvorfor bli med oss på tur:

Hvorfor bli med på tur om kun du kan komme, du er alene?

  Mange tør ikke komme fordi kun de kan bli med, de har gjerne kona i arbeid, er alene eller har andre grunner til at kun de kan komme. Da skal du absolut vær med oss på tur, her blir du kjent med andre som bor på haugalandet