Påmindelse om vedtekter for Neptun klubber i Statoil

På grunn av at noen medlemmer ikke følger Vedtektene for Neptun klubbene I Statoil, ser jeg behovet for å formidle/ informere igjen hva som gjelder.
(NB: Dette er besluttet av Statoil sentralt)

1. Arrangement i regi av Neptun Haugaland blir sponset og derfor gjelder det som er besluttet av Statoil.
· Tilbudet er til alle medlemmer med samboer/ektefelle, på de arrangementene hvor en kan ha med barn er det hjemmeboende barn opp til 18 år som gjelder.
· Arr hvor en kan ta med barnebarn kalles familietur eller arr for barn som pr i dag er klatreparken og kongeparken.
· Tilbudene skal komme flest mulig ansatte i Statoil til gode og det skal stimuleres til fellesaktiviteter.

2. Medlemmer som ikke har betalt egenandelen for arrangement de har deltatt på, utelukkes fra videre deltakelse inntil oppgjør finner sted.

3. Medlemmer som videreformidler billetter til personer som ikke er Neptun medlemmer kan også utelukkes fra videre deltakelse pga reglene fra Statoil som står i punkt 1.

4. Når en ikke kan stille på arrangement pga sykdom eller andre ting gi beskjed til den som står som ansvarlige/ kontaktperson.

5. Ved betaling av egenandel på arrangement; Husk alltid å oppgi inn betalers navn og hva betalingen gjelder.
( Sparer mye arbeid for kasserer og avstemming av regnskap).

6. Og husk at alle påmeldinger er bindende.

About the Author

Leave a Reply

*