Påmindelse om vedtekter for Neptun klubber i Statoil

På grunn av at noen medlemmer ikke følger Vedtektene for Neptun klubbene I Statoil, ser jeg behovet for å formidle/ informere igjen hva som gjelder. (NB: Dette er besluttet av Statoil sentralt) 1. Arrangement i regi av Neptun Haugaland blir sponset og derfor gjelder det som er...